Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zamknięcie przedszkoli i żłobków

Zamknięcie przedszkoli i żłobków

Zajęcia na terenie placówki w żłobku, w przedzkolu

Dla określonych grup zawodowych oraz dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć na terenie placówki. W tym celu rodzić jest jednak zobowiązany złożyć wniosek do dyrektora (wniosek o organizację opieki/zajęć) i właściwie go uzasadnić zgodnie z § 2 ust. 4 (dla przedszkoli i szkół) lub § 1 ust. 3 (dla żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3).

Mariusz Stasiak vel Stasek dla TO FM

Zamknięcie żłobków i przedszkoli to temat, jaki poruszony został w audycji radiowej TOK360 z naszym członkiem Zespołu Proste to RODO na antenie Radia TOK FM.

Zajęcia zdalne na terenie szkoły

Ponadto w Rozporządzeniu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych minister pozostawił furtkę, gdzie dyrektor może zorganizować zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi kształcenia na odległość na terenie szkoły, gdy nie mogą być one realizowane w miejscu zamieszkania. Rodzic jest również zobowiązany złożyć wniosek (wniosek o organizację – brak warunków w miejscu zamieszkania) jednak tu decyzja należy do dyrektora. Czytaj więcej >>>

Wzory wniosków ...