Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wniosek o organizację zajęć w szkole

Wniosek o organizację zajęć w szkole w okresie pandemii COVID-19

Wniosek o organizację zajęć w szkole dla uczniów w okresie pandemii w sytuacji nauczania zdalnego. Innymi słowy, czy możliwe jest prowadzenie zajęć w szkole dla uczniów, w sytuacji kiedy powinni oni pozostawać na nauczaniu zdalnym.

Zaskakująca odpowiedź, zdalne nauczanie w szkole

Tak,  zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389 ze zm.), które obowiązywać będzie od 22 marca 2021, zajęcia organizuję się w szkole w kilku określonych przypadkach, a na to czy dyrektor ma obowiązek je zorganizować wpływ ma stan zdrowia ucznia, jak również praca zawodowa jego rodziców, elementem decydującym o powyższym mogą być także warunki domowe ucznia.

Tajemnicze przepisy od poniedziałku

W przepisie wskazano, że działalność opiekuńczą trzeba zorganizować dla osób określonych w par. 2d ust. 1, jednak dla innych uczniów taką opiekę też można zorganizować, jeżeli spełniają warunki określone w par. 2 ust. 3f lub 3fa.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19