Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Brak wsparcia technicznego Flash Playera

Brak wsparcia technicznego dla Flash Playera

Brak wsparcia technicznego dla Flash Playera, stał się faktem. Jak podaje w swoim Komunikacie na stronie Producent, jednak wielu z Państwa będzie zastanawiało się, dlaczego o tym piszemy na stronach Proste to RODO w medycynie, poniżej nasze krótkie wyjaśnienie.

Windows 7 utracił wsparcie 14 stycznia 2020r.

Przypomnijmy tylko Decycję PUODO z 11 stycznia 2021r. [DKN.5130.2815.2020], w której jasno i precyzyjnie wskazane zostały konsekwencje związane z korzystaniem z oprogramowania, które nie jest już wspierane przez producenta.

cyt.: „(…)Na podstawie wykazu zmian przeprowadzonych przez Spółkę po zaistniałym naruszeniu, zmierzających do właściwego zabezpieczenia przetwarzanych danych, w zakresie wymiany oprogramowania stwierdzono, że do pracy wykorzystywano system operacyjny E, dla którego zgodnie z informacją podaną na stronie producenta termin wsparcia technicznego zakończył się […] stycznia 2020 r. (https:// […]) oraz system baz danych B, dla którego wsparcie techniczne zakończono […] lipca 2019 r. (https:// […])”.

cyt.: „(…)Oznacza to, że od tego momentu zgodnie z informacjami podanymi przez producenta oprogramowania dla ww. systemów nie były wydawane aktualizacje oprogramowania oraz aktualizacje zabezpieczeń i poprawek. Wobec braku zastosowania przez administratora danych innych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych w związku z zakończeniem wsparcia przez producenta oprogramowania używanego przez Spółkę do przetwarzania danych osobowych, stwierdzić należy, że Spółka nie zapewniła odpowiedniego zabezpieczenia danych przetwarzanych przy ich użyciu(…)”.

Informowaliśmy o zakończeniu wsparcia z dniem 14 stycznia 2020r. dla systemu operacyjnego Windows 7. Jeśli nadal korzystają Państwo m.in. z tego systemu producent przestał dostarczać  aktualizacje zabezpieczeń. Dlatego ważne jest, aby uaktualnić system do nowszej wersji. Microsoft nie będzie już zapewniać pomocy technicznej do systemu Windows 7. Powiązane usługi systemu Windows 7 z upływem czasu również zostaną wycofane.

Flash Player utracił wsparcie 31 grudnia 2020r.

Ponieważ Adobe nie obsługuje już Flash Playera po 31 grudnia 2020 r. I blokuje uruchamianie Flash Playera od 12 stycznia 2021 r., Adobe zdecydowanie zaleca wszystkim użytkownikom natychmiastowe odinstalowanie Flash Playera w celu ochrony ich systemu.

Zalecenia producenta dotyczące Flash Playera

Co to oznacza dla jednostek medycznych ...

Zalecenia producenta są jasne i precyzyjne, z tego względu nie należy pozostawiać tematu bez dalszego rozpoznania. Warto podjąć działania mające na celu zweryfikowanie, czy jednostka korzysta z rozwiązań ww. producenta i wykorzystuje technologię Flash Player w swojej działalności bieżącej? Odpowiedź niestety może być twierdząca, jeśli chodzi o dedykowane systemy do obsługi e-rejestracji, których funkcjonalności opierały się na technologii Flash Player. Jeśli system nie został zaktualizowany tj. nie dokonano zmiany technologii i nadal e-rejestracja „obsługiwana” jest przez ww. rozwiązanie technologiczne oznacza to, iż najprawdopodobniej w ogóle nie działa e-rejestracja w podmiocie.

Sprawdź, czy Twoja e-rejestracja nadal działa ...

E-rejestracja brak wsparcia Flesh Player

Najciekawsze oferty ze sklepu RODO dla PWDL