Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Prawa i wolności na gruncie RODO

Prawa i wolności na gruncie RODO

Prawa i wolności na gruncie RODO – otwiera cykl warsztatów szkoleniowych, które poświęcone zostaną tematyce związanej z zagadnieniami, oceny ryzyka i wagi naruszeń. Zajęcia prowadzone będą przez dr Jakuba Rzymowskiego z kancelarii adwokackiej Eurokancelaria prof. M. Królikowska-Olczak, autora Komentarza do RODO – Tom I – który zupełnie za darmo mogą Państwo pobrać z naszego serwisu Proste to RODO.

Art. 32 RODO

Nie da się zrealizować art. 32 RODO i przeprowadzić oceny ryzyka bez znajomości praw i wolności na gruncie RODO.

Cytujemy: „1.   Uwzględniając (…) ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,”.

Innymi słowy – administrator, który nie uwzględni tego ryzyka, robi ocenę ryzyka źle, choć w swoim mniemaniu zrobił ją perfekcyjnie.

Art. 33 i 34 RODO

Nie da się, zgodnie z RODO, ocenić skutków naruszenia, czyli zrealizować art. 33 i 34 RODO bez znajomości praw i wolności na gruncie RODO.

Cytujemy art. 33 ust. 1 RODO: „1.   W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator (…) zgłasza je organowi nadzorczemu (…) chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.”

Podobnie 34 ust. 1 RODO: „Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.”.

Mówiąc wprost – administrator, który nie ma pojęcia o prawach i wolnościach na gruncie RODO, nie może dobrze zrealizować wskazanych przepisów.

Skorzystaj z okazji zapisz się na bezpłatny wykład

Podczas wykładu zajmiemy się:

  • prawami i wolnościami zasadniczymi wskazanymi na gruncie RODO,
  • prawami i wolnościami szczegółowymi wskazanymi na gruncie RODO,
  • wspomnimy o prawach i wolnościach wskazanych na gruncie KPP UE.

Termin: 25 marca 2021r. (czwartek)
Rozpoczęcie: 9:00 (2 godz.)
Ilość miejsc: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Forma zajęć: Zajęcia prowadzone będą w systemie online.
Prowadzący: dr Jakub Rzymowski
Koszt udziału: Udział w wykładzie dla naszych czytelników jest całkowicie nieodpłatny.

Zestawienie prawa i wolności na gruncie RODO

Polecane pozycje dr Jakub Rzymowski