Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Interwencja RPO zakaz wstępu do szpitala

Interwencja RPO zakaz wstępu do szpitala

Interwencja RPO zakaz wstępu do szpitala. Jak czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich na jego stronach internetowych, dot. sprawy o sygnaturze VII.501.12.2021,

cyt.: „(…) Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarły informacje dotyczące przetwarzania przez żołnierzy informacji dotyczących zdrowia pacjentów w jednym z publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA. Pacjent nie został wpuszczony do przychodni, ponieważ odmówił przekazania żołnierzowi informacji, do jakiego specjalisty się udaje. W ocenie pacjenta ujawniało to dane dotyczące charakteru jego schorzeń.(…)”.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z pytaniem.

cyt.: „(…)RPO pyta dyrektora tego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, jak – jako administrator danych osobowych – rozwiązał kwestię dostępu żołnierzy do danych dotyczących zdrowia w sposób odpowiadający wymogom rozporządzenia RODO(…)”.

Komunikat NFZ o pomocy WOT w raportowaniu.

Jak informuje w swoim Komunikacie NFZ z dnia 04 listopada 2020r.

cyt.: „(…) Dostęp do aktualnych danych o wolnych łóżkach jest kluczowy dla koordynatorów ratownictwa medycznego i załóg karetek covidowych, którzy muszą przekazać pacjenta zakażonego koronawirusem do najbliższego szpitala. W monitorowaniu i bieżącym uzupełnianiu danych, placówki walczące z epidemią COVID-19 wspomogą żołnierze WOT.(…)”.

Jakie dane trafiają jednak do systemu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są gromadzone informacje o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców. W skład Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, wchodzi moduł zawierający dane dotyczące:

 1. pacjenta z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
  • wiek,
  • płeć,
  • numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów,
  • stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS),
  • prowadzona tlenoterapia;
 2. liczby łóżek i ich wykorzystania.

Wsparcie dla IOD - materiały dla pracowników.