Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Kolejna zmiana w standardach teleporad

Kolejna zmiana w standardach teleporad w POZ

Kolejna zmiana w standardach teleporad w POZ wymusza aktualizację dokumentacji w podmiocie medycznym. Krótko przypomnijmy, iż od 29 sierpnia 2020r. obowiązują przepisy określające standardy określające, w jaki sposób powinny przebiegać teleporady udzielane pacjentom w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395).

Czy trzeba coś zmieniać w organizacji ...

Rozporządzenie z 12 stycznia 2021r.

Przepisy określające standard teleporady w POZ zostały znowelizowane za sprawą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021r., poz. 95). Więcej o tej zmianie pisaliśmy w naszym opracowaniu.

Zmiana ta przewidywała:

  • iż, teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, oraz
  • obowiązek zapewnienia pacjentowi możliwości kontaktu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w tym kontaktu telefonicznego, w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.

Rozporządzenie z 01 lutego 2021r.

Kolejna zmiana przepisów określających standard teleporady w POZ wprowadzona została za sprawą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 01 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021r., poz. 231).

Zmiana ta przewiduj, iż teleporada jest realizowana:

  • nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo
  • w późniejszym niż określony w tiret pierwszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,”.

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z ww. treści.

Podstawy prawne

Czy w Twojej jednostce dopełniłeś obowiązków formalnych