Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nagranie VIDEO konferencji UODO

Nagranie VIDEO konferencji UODO

Nagranie VIDEO konferencji UODO „Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości”. Przypomnijmy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych to wydarzenie, którego obchody zainicjowała w 2006 roku Rada Europy.  Na dzień 28 stycznia przypada bowiem rocznica ustanowienia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.  Z tej właśnie okazji rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności.

Było merytorycznie

W ramach kolejnych trzech paneli dyskusyjnych przedstawiciele Urzędu, Komisji Europejskiej, prawnicy i praktycy omówili szereg problematycznych kwestii związanych z ochroną danych osobowych w korelacji z  wyzwaniami, jakie rzeczywistość niesie ze sobą w obszarach zdalnej pracy czy nauki, radzenia sobie z procesami przetwarzania w okresie pandemii przez pracodawców. Więcej nt podsumowania przeczytają Państwo w Komunikacie UODO.

Spore zainteresowanie i problemy techniczne

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem, obchodami, sprawiło, iż część z odbiorców miała przejściowe problemy w śledzeniu na bieżąco poszczególnych paneli dyskusyjnych. Z tego względu cieszy nas fakt udostępnienia materiału ze szkolenia. Nagranie VIDEO konferencji UODO pozwoli na ponowne zapoznanie się z tematyką podnoszoną przez prelegentów.

Nagranie do odtworzenia

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego

Przypomnijmy także, iżtego dnia wyłonieni zostali i nagrodzeni laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego,.

Radca Prawny Maciej Gawroński

Radca prawny Maciej Gawroński, doświadczony prawnik, ekspert i bardzo dobry praktyk, który od wielu lat aktywnie wspiera ochronę danych osobowych. Jest autorytetem zajmującym się problematyką z zakresu przetwarzania danych osobowych w chmurze (cloud computing), cyberbezpieczeństwa, IT i własności intelektualnej, którego znaczenie doceniają krajowe i międzynarodowe rankingi prawnicze, wymieniając go wśród wiodących specjalistów prawa we wspomnianych dziedzinach. Uczestnicząc w licznych konferencjach i innych wydarzeniach związanych z ochroną danych osobowych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, dokłada swój nieoceniony głos do dyskusji na temat kierunków działań w tym zakresie. W wymiarze popularyzowania świadomości społecznej na temat ochrony danych osobowych warto również docenić jego aktywny udział w mediach społecznościowych z cennym głosem nt. zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Wybrane produkty ze Sklep RODO