Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nagranie VIDEO konferencji UODO

Nagranie VIDEO konferencji UODO

Nagranie VIDEO konferencji UODO „Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości”. Przypomnijmy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych to wydarzenie, którego obchody zainicjowała w 2006 roku Rada Europy.  Na dzień 28 stycznia przypada bowiem rocznica ustanowienia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.  Z tej właśnie okazji rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności.

Było merytorycznie

W ramach kolejnych trzech paneli dyskusyjnych przedstawiciele Urzędu, Komisji Europejskiej, prawnicy i praktycy omówili szereg problematycznych kwestii związanych z ochroną danych osobowych w korelacji z  wyzwaniami, jakie rzeczywistość niesie ze sobą w obszarach zdalnej pracy czy nauki, radzenia sobie z procesami przetwarzania w okresie pandemii przez pracodawców. Więcej nt podsumowania przeczytają Państwo w Komunikacie UODO.

Spore zainteresowanie i problemy techniczne

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem, obchodami, sprawiło, iż część z odbiorców miała przejściowe problemy w śledzeniu na bieżąco poszczególnych paneli dyskusyjnych. Z tego względu cieszy nas fakt udostępnienia materiału ze szkolenia. Nagranie VIDEO konferencji UODO pozwoli na ponowne zapoznanie się z tematyką podnoszoną przez prelegentów.

Nagranie do odtworzenia

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego

Przypomnijmy także, iżtego dnia wyłonieni zostali i nagrodzeni laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego,.

Radca Prawny Maciej Gawroński

Radca prawny Maciej Gawroński, doświadczony prawnik, ekspert i bardzo dobry praktyk, który od wielu lat aktywnie wspiera ochronę danych osobowych. Jest autorytetem zajmującym się problematyką z zakresu przetwarzania danych osobowych w chmurze (cloud computing), cyberbezpieczeństwa, IT i własności intelektualnej, którego znaczenie doceniają krajowe i międzynarodowe rankingi prawnicze, wymieniając go wśród wiodących specjalistów prawa we wspomnianych dziedzinach. Uczestnicząc w licznych konferencjach i innych wydarzeniach związanych z ochroną danych osobowych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, dokłada swój nieoceniony głos do dyskusji na temat kierunków działań w tym zakresie. W wymiarze popularyzowania świadomości społecznej na temat ochrony danych osobowych warto również docenić jego aktywny udział w mediach społecznościowych z cennym głosem nt. zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Wybrane produkty ze Sklep RODO