Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego

Laureaci nagrody im. Michała Serzyckiego, jak informuje w Komunikacie UODO w swoim Komunikacie na stronach internetowych, zostali wyłonieni. Od 2018 roku nagroda ta jest wręczana co roku podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Termin ten ma wymiar symboliczny, gdyż Polska włączyła się w obchody tego święta w 2007 roku, a więc w czasie, gdy patron nagrody ‒ Michał Serzycki ‒ zajmował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji. Jednym z rezultatów jego działań było zainicjowanie na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej organu ds. ochrony danych osobowych. Proste to RODO gratuluje wszystkim laureatom, w szczególności Radcy Prawnemu Maciejowi Gawrońskiemu.

Radca Prawny Maciej Gawroński

Radca prawny Maciej Gawroński, doświadczony prawnik, ekspert i bardzo dobry praktyk, który od wielu lat aktywnie wspiera ochronę danych osobowych. Jest autorytetem zajmującym się problematyką z zakresu przetwarzania danych osobowych w chmurze (cloud computing), cyberbezpieczeństwa, IT i własności intelektualnej, którego znaczenie doceniają krajowe i międzynarodowe rankingi prawnicze, wymieniając go wśród wiodących specjalistów prawa we wspomnianych dziedzinach. Uczestnicząc w licznych konferencjach i innych wydarzeniach związanych z ochroną danych osobowych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, dokłada swój nieoceniony głos do dyskusji na temat kierunków działań w tym zakresie. W wymiarze popularyzowania świadomości społecznej na temat ochrony danych osobowych warto również docenić jego aktywny udział w mediach społecznościowych z cennym głosem nt. zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Barbara Grądkowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu, od wielu lat koordynator ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Włączyła tematykę ochrony danych osobowych w obszar działań Ośrodka, zaspokajając potrzeby edukacyjne uczniów w tym zakresie. Jej zaangażowanie na rzecz ochrony prywatności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz podejmowane działania edukacyjne z zakresu ochrony danych osobowych sprawiły, że ci, którzy w świecie nowoczesnych technologii są najbardziej bezbronni, otrzymali szansę nauczenia się bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie i unikania zagrożeń.  Swoimi dokonaniami w tym zakresie zainteresowała również władze lokalne oraz media, przyczyniając się do propagowania zasad ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Jen Persson, dyrektor brytyjskiej organizacji pozarządowej DefendDigitalMe, działającej na rzecz wolności obywatelskich, a w szczególności wspierającej bezpieczne, rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych dzieci w sektorze edukacji.Laureatkawspółpracuje z organami rządowymi, instytucjami edukacyjnymi, branżą, podmiotami zajmującymi się prawami dzieci oraz międzynarodowymi organizacjami takimi jak Rada Europy, co jest szczególnie istotne w czasach szybkiego rozwoju technologii w edukacji. Doskonała współpraca, jaką podjął Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2020 roku z Panią Jen Persson, zaowocowała przeprowadzeniem seminarium nt. zdalnej edukacji, przeznaczonego dla nauczycieli z krajów europejskich.