Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19 to nie tylko dokumentacja medyczna, to także dokumentacja traktująca o zasadach przetwarzania danych. Zarówno pierwszą, jak i druga należy opracować, wdrożyć i stosować się do obowiązujących zasad.

Oświadczenia, zgody i inne problemy.

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19 to nie tylko dokumentacja medyczna, to także dokumentacja traktująca o zasadach przetwarzania danych. Zarówno pierwszą, jak i druga należy opracować, wdrożyć i stosować się do obowiązujących zasad.

Jakie więc są wątpliwości, skoro wszystko jest jasne ...

Na te, oraz szereg innych pytań, znajdą Państwo nasze odpowiedzi w przygotowanym opracowaniu merytorycznym poświęconym tematyce „Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19”.

 • Kto odbiera zgody od osób zgłaszających się?
 • Co jest celem pozyskiwania oświadczeń?
 • Jak należy zgłosić osoby zainteresowane do szczepień?
 • Jaką podstawę prawną do zbierania danych swoich pracowników, w związku ze szczepieniem ma przedsiębiorca?
 • Czy pracodawca zbiera jakieś dane pracowników?
 • Czy pracodawca, jako administrator ma obowiązek zrealizować swój obowiązek informacyjny wobec pracowników?
 • W jakim zakresie przedsiębiorca realizuje obowiązek informacyjny?
 • Jaką podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu organizacji szczepień ma szpital węzłowy / podmiot realizujący?
 • Jaką podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia szczepień, prowadzenia dokumentacji medycznej w związku z nimi, podejmowania ewentualnych innych czynności medycznych w związku ze szczepieniami ma szpital węzłowy?
 • Czy szpital węzłowy/podmiot realizujący powinien zrealizować obowiązek informacyjny?
 • Na podstawie jakiego przepisu RODO, szpital węzłowy powinien zrealizować obowiązek informacyjny?
 • Kiedy szpital powinien zrealizować własny obowiązek informacyjny?
 • Jaką podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Posiada Minister Zdrowia „w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)”?
 • Czy mimo, że Minister Zdrowia myli się w zakresie podawanej podstawy prawnej, pracodawcy powinni odbierać zgody na rzecz ministra na podstawie dokumentu „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministra Zdrowia w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)”?
 • Co się dzieje w sytuacji, kiedy podmiot danych zechce złożyć oświadczenie, o wycofaniu zgody na przetwarzanie jego danych i ich udostępnianie?

 

Ważne informacje uzupełniające.

Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych – 17 grudnia 2020r.

Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych – 17 grudnia 2020r.

Zgoda na przetwarzanie danych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień́ przeciwko COVID19

Formularz zgłoszeniowy dla osoby zainteresowanej szczepieniem COVID-19

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację, jaką należy wdrożyć w podmiocie dokonującym zgłoszeń osób zainteresowanych, jak i w podmiocie który realizował będzie świadczenia.

 • Opracowanie merytoryczne z odpowiedziami na nurtujące pytania.
 • RCPD – Przetwarzanie danych na etapie procesu organizacji przez podmiot zgłaszający
 • RCPD – Przetwarzanie danych na etapie procesu organizacji przez podmiot zgłaszający i szczepiący odbierający zgłoszenia
 • RCPD – Obsługa pacjentów w zakresie szczepień.
 • Klauzula Informacyjna – dla podmiotu szczepiącego i odbierającego zgłoszenia (art. 13 i 14 RODO)
 • Klauzula Informacyjna – dla podmiotu zgłaszającego (art. 13 RODO)

 

Oferta produktów dla jednostek medycznych

Dodaj komentarz