Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Standardy Teleporady w POZ

Teleporady w POZ

Standardy Teleporad w POZ (Podstawowej Opiece Zdrowotnej). Przypomnijmy, od 29 sierpnia 2020r. obowiązują przepisy określające standardy dot.tego, w jaki sposób, w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powinny przebiegać teleporady udzielane pacjentom w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395). Przepisy te zostały znowelizowane za sprawą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021r., poz. 95).

Czy trzeba coś zmieniać w organizacji ...

Wprowadzone zmiany mają na celu zabezpieczyć prawa pacjenta w obszarze dostępu do świadczeń. Ustawodawca wprowadził dwa nowe obowiązki, których realizacja spoczywać będzie na podmiotach medycznych. Pozornie wiele jednostek stwierdzi, iż zmiany mają charakter kosmetyczny i nie wprowadzi żadnych modyfikacji w procesie zarządzania. Jednak warto jest zastanowić się, czy aby proponowane zmiany nie powinny zostać przeanalizowane przez pryzmat specyfiki działalności danej jednostki.

Określono czas udzielenia Teleporady w POZ.

Kontakt bez zbędnej zwłoki.

Podstawy prawne

Czy w Twojej jednostce dopełniłeś obowiązków formalnych

Dodaj komentarz