Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Odróżnienie administratora od podmiotu przetwarzającego

Odróżnienie administratora od podmiotu przetwarzającego.

Odróżnienie administratora od podmiotu przetwarzającego, to zagadnienie, które  omawiać będzie dr Jakub Rzymowski, w ramach naszego cyklu wpisów „Rzymowski uważa że …”. Jest to druga część w obszernego opracowania poświęconego tematyce powierzenia przetwarzania danych. Część pierwsza dla zainteresowanych dostępna tutaj >>>

Należy pamiętać ...

  • Należy pamiętać, że jeśli zleceniodawca zleca zleceniobiorcy wykonanie zlecenia i w związku z tym zleceniem ujawnia zlecenio­biorcy dane, to nie zawsze oznacza to, że zachodzi powierzenie. Po­wierzenie zachodzi albo nie zachodzi, zależnie od tego, czy zlecenio­biorca przetwarza dane w imieniu zleceniodawcy (powierzenie zacho­dzi) czy w swoim (powierzenie nie zachodzi).
  • Należy pamiętać, że napisanie umowy powierzenia nie statuuje relacji powierzenia. Nieco trywializując, można powiedzieć, że można napisać i podpisać nie jedną a sto umów powierzenia a powierzenia jak nie ma tak nie ma. 

Niebezpieczne umowy powierzenia ... gdy go nie ma.

Co więcej umowy te są niebezpieczne, zwłaszcza dla zlecenio­biorcy. Są niebezpieczne ponieważ wskutek podpisania takich umów, zleceniobiorca mylnie uważa, że jest podmiotem przetwarzającym, podczas gdy jest on administratorem. Jeżeli administrator uważa, że jest podmiotem przetwarzającym to nie realizuje obowiązków admini­stratora. Wystarczy wymienić art. 13 RODO i art. 14 RODO. Niezre­alizowanie tych przepisów, w sytuacji braku zwolnień (dla uproszcze­nia wywodu, zostawiam tu zwolnienia na boku), grozi odpowiedzial­nością administracyjną i cywilną.