Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Obowiązek noszenia maseczek w biurach

Obowiązek noszenia maseczek w biurach.

Obowiązek noszenia maseczek w biurach do dnia 27 grudnia 2020r. Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt. 2) lit. c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Uwaga jednak akt ten został zmieniony kilka dni po wejściu w  życie.

Kiedy wchodzą w życie przepisy

Zgodnie z § 29 ww. aktu rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem 28 listopada 2020r.

Wytyczne dla organizacji pracy biurowe

Temat organizacji pracy biurowej podjęty został przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny, które wydało dokument pn. „Wytyczne dla pracy biurowej”. Informujemy jednak, iż Tabela zmian nie określa aktualizacji ww. dokumentu. Ostatnia aktualizacja jaką uwzględniono w wytycznych datowana jest na dzień 12 sierpnia 2020r. Z tego względu, jeśli posługują się Państwo ww. dokumentem w swoich jednostkach zakładach pracy należy dostosować go do aktualnych przepisów. 

Po naszej interwencji wytyczne zostały dopasowane zmienione.

Po naszej interwencji widzimy, iż wytyczne zostały zaktualizowane. Niestety jednak kolejna zmiana, która weszła w życie 02 grudnia 2020r., wymaga naniesienia do dokumentu wytycznych.

Uwaga nastąpiła nowelizacja, od 02 grudnia 2020r.