Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Czy skanować oświadczenia pacjenta

Czy skanować oświadczenie pacjenta

Czy skanować oświadczenie pacjenta i załączać je do dokumentacji medycznej. Jakiego rodzaju oświadczenia przewidziane zostały w treści nowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666).

Rzecznik Praw Pacjenta

Zgodnie z dokumentem pn. „Objaśnienia prawne” z dnia 3 października 2019r. wydane przez Rzecznika Praw Pacjenta w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –Prawo przedsiębiorców

cyt.: „(…)Prawodawca nie ograniczył możliwości przyjmowania upoważnień do dostępu dokumentacji medycznej jedynie w formie pisemnej. Jeżeli pacjent pisemnie upoważnił inne osoby do dostępu do jego dokumentacji medycznej takie oświadczenie należy dołączyć do jego dokumentacji. Pacjent może jednak złożyć ww. oświadczenie również ustnie –wtedy pracownik przyjmujący upoważnienie odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej.(…)”.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666)

Warto przygotować się z nami do IDM / EDM.

Warsztaty szkoleniowe z dokumentacji medycznej.

Dnia 12 grudnia 2020r. odbędą się warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i jako elektroniczna dokumentacja medyczna. Zajęcia poprowadzi w interaktywnej formule (on-line) dr Jakub Rzymowski.

Centrum e-Zdrowia na temat dokumentacji medycznej dla PTR.

Dnia  14 grudnia 2020r. Centrum e-Zdrowia zrealizuje dla czytelników Proste to RODO wykład szkoleniowy poświęcony tematyce zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Zajęcia poprowadzi ekspert p.Agnieszka Rudnicka-Szymczak.