Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta.

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw pacjenta wydane w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, dotyczą zagadnienia, jakim jest udostępnianie, prowadzenie
i przechowywania dokumentacji medycznej.

Udostępnianie dokumentacji w okresie pandemii.

Tematem udostępniania dokumentacji medycznej w okresie pandemii zajmowaliśmy się także w Proste to RODO, publikując nasz tekst pt.: „Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii„. Warto wskazać, że zagadnienie to również podniesione zostało przez UODO w stanowisku z dnia 05.06.2020r.

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta.

Powyższe oraz pozostałe zagadnienia związane z udostępnianiem, prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej zostały omówione we wskazanych objaśnieniach prawnych. Zachęcam także do lektury naszych pozostałych opracowań.

Wybrane produkty dotyczące dokumentacji medycznej.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy wraz ze wzorami procedur, poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym. Obszerny materiał przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

  • Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym.
  • Wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej – jak prowadzić.
  • Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.
  • Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia.
  • Jak udostępniać dokumentację medyczną w okresie pandemii.
  • Bezpieczeństwo udostępniania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną np. przez email.