Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta.

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw pacjenta wydane w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, dotyczą zagadnienia, jakim jest udostępnianie, prowadzenie
i przechowywania dokumentacji medycznej.

Udostępnianie dokumentacji w okresie pandemii.

Tematem udostępniania dokumentacji medycznej w okresie pandemii zajmowaliśmy się także w Proste to RODO, publikując nasz tekst pt.: „Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii„. Warto wskazać, że zagadnienie to również podniesione zostało przez UODO w stanowisku z dnia 05.06.2020r.

Objaśnienia prawne Rzecznika Praw Pacjenta.

Powyższe oraz pozostałe zagadnienia związane z udostępnianiem, prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej zostały omówione we wskazanych objaśnieniach prawnych. Zachęcam także do lektury naszych pozostałych opracowań.

Wybrane produkty dotyczące dokumentacji medycznej.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy wraz ze wzorami procedur, poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym. Obszerny materiał przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

  • Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym.
  • Wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej – jak prowadzić.
  • Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.
  • Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia.
  • Jak udostępniać dokumentację medyczną w okresie pandemii.
  • Bezpieczeństwo udostępniania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną np. przez email.