Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Anna Goławska nowa wiceminister

Anna Goławska nowa wiceminister ds. informatyzacji.

Anna Goławska nowa wiceminister ds. informatyzacji w resorcie zdrowia. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia na swoich stronach w komunikacie z 19.10.2020r. Minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył nominację na podsekretarza stanu Annie Goławskiej, która do tej pory pełniła funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

Informatyzacja sektora zdrowia i nadzór nad CeZ.

Wiceminister Anna Goławska będzie odpowiedzialna za informatyzację sektora zdrowia w tym m.in. nadzór nad Centrum e-Zdrowia.

Anna Goławska ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, jest absolwentką doktoranckich studiów w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego.

Nowa wiceminister jest wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Zdrowia. Od 2009 r. zajmowała stanowisko naczelnika, w latach 2015-2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, a pod koniec 2018 r. została dyrektorem generalnym w MZ. Od początku swojej pracy w administracji publicznej zajmowała się wdrażaniem środków europejskich dedykowanych dla sektora zdrowia. Od 2015 r. realizowała zadania związane z szeroko pojętym e-zdrowiem. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów publicznych, zarządzania zasobami i projektami.

Źródło: PAP

Szkolenia i usługi dla sektora medycznego.