Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Naruszenie praw pacjenta w Tarnobrzegu

Naruszenie praw pacjenta w Tarnobrzegu.

Naruszenie praw pacjenta w Tarnobrzegu. Szerokim echem odbiły się doniesienia prasowe informujące o tym, iż w jednej z tarnobrzeskich przychodni pacjenci wywołują personel jednostki uderzając kijem w parapet. W sprawie interweniował Rzecznik Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta

W stanowisku RPP czytamy, iż postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte na podstawie informacji zawartych we wniosku przesłanym przez pacjentów przychodni. Przekazane informacje zostały również poparte przez doniesienia medialne. Prowadzone postępowanie miało na celu zbadanie czy doszło do naruszenia prawa pacjenta. We wniosku pacjenci wskazywali, że aby „uzyskać kontakt z lekarzem należy udać się na tył przychodni i stukać kijem w parapet czwartego okna przychodni”. Wskazano także, że przychodnia jest całkowicie zamknięta dla chorych, a wejście jest niemożliwe. Dodatkowo ustalono, że przekazywanie wyników badań lub skierowań (papierowych) następuje przez okno. Pacjenci za pomocą kija stukają w okno przychodni, przez które następnie pracownik podaje papierowe skierowanie lub wyniki badań.

Przychodnia powinna zapewnić bieżącą rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Naruszenie praw pacjenta w Tarnobrzegu - zalecenia RPP.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Pacjenta w piśmie do przychodni sformułował zalecenia, co do sposobu poprawy sytuacji w placówce:

  1. wdrożenie procedur i zasad w zakresie rejestracji i przyjęcia pacjentów, w tym dostosowanie sposobów rejestracji pacjentów poprzez zgłoszenia osobiste lub za pośrednictwem osoby trzeciej, wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, tak aby każdy pacjent, który potrzebuje pomocy mógł się zarejestrować i uzyskać świadczenie zdrowotne;
  2. wdrożenie w przychodni odpowiednich procedur i warunków lokalowych w zakresie przekazywania pacjentom dokumentacji medycznej (skierowań, wyników badań), tak aby odbywało się to na terenie podmiotu leczniczego, a nie poza nim.
  3. umożliwienie pacjentom skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z osobą wykonującą zawód medyczny, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady;
  4. cykliczne sprawdzanie realizowania przez personel przychodni obowiązków w zakresie wypełniania wdrożonych procedur rejestracji oraz udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom;
  5. umieszczenie w widocznym miejscu przeprosin skierowanych do pacjentów;
  6. przekazanie harmonogramu wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Przygotuj się z nami do stosowania standardu teleporad.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep