Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Szkolenie dla IOD jednostek oświatowych

Szkolenie dla IOD jednostek oświatowych.

Szkolenie dla IOD jednostek oświatowych, odbyło się dnia 30 września 2020r. Zorganizowane zostało przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, w formie webinarium on line. Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z naszą relacją, jak również do obejrzenia nagrania ze szkolenia dla IOD jednostek oświatowych.

Relacja ze szkolenia.

Szkolenie moderował Adam Sanocki Rzecznik Prasowy UODO, a rozpoczął oficjalnie Mirosław Sanek Zastępca Prezesa UODO.

Rafał Lew-Starowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN

Pierwszy blok szkoleniowy prowadziła Natalia Paciorek Departament Orzecznictwa i Legislacji, UODO „Wyzwania przed szkołami w świetle zagrożeń związanych z pandemią”. Podczas szkolenia Pani Natalia poruszyła następujące zagadnienia

 1. Wyzwania przed szkołami zadania szkoły, wskazówki dla nauczycieli
 2. Korzystanie z nowoczesnych pomocy naukowych
 3. Nagrywanie lekcji/ nagrywanie uczniów
 4. E dziennik
 5. Informowanie o zakażeniu koronawirusem

Oczywiście również zostało potwierdzone moje stanowisko co do tego, iż nie jest potrzeba zgoda rodziców na wprowadzenie platform do zdalnej nauki (oczywiście platform, które spełniają wymagania bezpieczeństwa danych np. Dziennik elektronicznych, Classroom czy Office365). Niestety Pani Natalia bardzo zwinnie ominęła temat transferu danych do Państw Trzecich i wskazała, że musi na to zwrócić uwagę Administrator czy taki transfer ma miejsce.

Proszę również zwrócić uwagę na stanowisko UODO w zakresie nagrywania zajęć przez uczniów czy nauczycieli:

Czy nauczyciel może nie wyrazić zgody na udostępnienie uczniom swojego wizerunku podczas lekcji online?

 • Prowadzenie lekcji online jest związane ze sferą zawodową nauczycieli i w takich sytuacjach ochrona ich danych osobowych jest ograniczona. Tak jak podczas lekcji tradycyjnych ─ w salach edukacyjnych ─ nie jest więc wymagane udzielnie przez nauczyciela zgody uczniom na wykorzystanie jego wizerunku

Czy nauczyciel może domagać się, aby rodzic nagrał wideo prezentujące wykonanie przez dziecko zadania/ćwiczenia?

 • Szkoła nie ma podstaw aby gromadzić takie dane. Nie każdy rodzic może mieć możliwość zrobienia takiego nagrania. Jeżeli rodzic ma taką możliwość techniczną, to może zgodzić się na taką formę edukacji. Należy jednak mieć na uwadze, że administratorem przesłanych danych jest szkoła, a nie nauczyciel i dane te należy odpowiednio chronić.

Czy rodzic może odmówić przesłania nagrania lub zdjęcia z dzieckiem?

 • Administrator musiałby wykazać się podstawą prawną, by domagać się określonych danych. Jeżeli nie ma takiej podstawy prawnej, a rodzic bądź opiekun ucznia nie wyrazili takiej zgody, to nie powinien żądać przesłania mu takich danych.

Czy rodzic ma prawo nagrywać przebieg lekcji online (np. chce z dzieckiem utrwalać wiedzę)?

 • Należy rozważyć, czy jest konieczne nagrywanie lekcji. Często nie ma takiej potrzeby.
 • Inne formy utrwalania wiedzy przez ucznia, np. materiały przesyłane przez nauczycieli.
 • Jasno wskazuje tutaj Pani Natalia, iż nagranie lub zdjęcie ucznia w zakresie przygotowanych prac, czy materiałów odbywać się powinno na podstawie zgody rodziców, jako przetwarzanie danych, które nie są niezbędne do realizacji ustawowych zadań szkoły.

Niestety UODO nie podjęło stanowisko w zakresie nagrania przez rodzica przebiegu lekcji online, co w mojej ocenie byłoby bardzo wartościowe i dało mocne argumenty za i przeciw, a nie tylko wskazanie, ze takie nagrywanie nie jest niezbędne, gdyż w kontekście RODO jak coś nie jest niezbędne to zgodnie z zasadą minimalizacji jest nie właściwe

Chciałbym, aby zwrócili również Państwo uwagę na stanowisko UODO w zakresie informowania o zakażeniu koronawirusem.

Czy szkoła powinna poinformować o tym, że konkretny uczeń/ nauczyciel został zakażony?

 • Nie ma podstaw, aby informowani byli wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, że konkretny uczeń jest zakażony – wystarczy ogólna informacja, że wystąpił przypadek zakażenia.
 • Szkoła to nie tylko miejsce, w którym dzieci się uczą, ale także miejsce pracy. Nie należy każdorazowo przyjmować, że w sytuacji wystąpienia zakażenia u jednego pracownika wszyscy pozostali pracownicy powinni czy też muszą być informowani przez pracodawcę o tym, że u konkretnego pracownika potwierdzono zakażenie.
 • Współpraca służb sanitarnych z pracodawcami – szkołami, analiza konkretnego przypadku, wywiad epidemiologiczny.

Czy szkoła może zamontować monitoring w sali komputerowej, w której dochodzi do kradzieży sprzętu IT?

 • Pani Natalia wskazuje, aby odnieść się do przesłanek z art. 108a ust. 3 w zakresie stosowania monitoringu w miejscach, które co do zasady są wyłączone z jego stosowania, wskazując przy tym, że uruchomienie takiego monitoringu powinno być poprzedzone głęboką analizą we współpracy z IOD, a jeżeli jej wynik wskaże na niezbędność to nie muszą obawiać się jakiegokolwiek zarzutu o naruszenie.

Czy organizator konkursu który był organizowany w ubiegłym roku może wysłać zaproszenie do uczestników z ubiegłego roku o ponowny udział w tegorocznym konkursie, na jakiej podstawie może je wysłać i co powinien zrobić aby spełnić obowiązek informacyjny?

 • Biorąc pod uwagę, że szkolenie dotyczy sektora oświaty to Pani Natalia wskazuje, iż administrator na wysłanie zaproszeń winien zebrać odrębną zgodę, niestety wskazuje to na cały to czas w mojej jak i wielu ekspertów z sektora oświaty błędne stanowisko organu, że szkoły przetwarzają dane w konkurach na podstawie zgody.

Pytanie o to, jak wypełnić obowiązek informacyjny, niestety nie doczekało się odpowiedzi, gdyż wskazano tylko jakie elementy winien on posiadać oraz to, iż powinien być zrealizowany w formie zrozumiałej, natomiast jak go praktycznie zrealizować np. wraz z zaproszeniem, czy podczas pozyskania zgody w roku ubiegłym już nie było powiedziane.

Nagranie szkolenia dla IOD jednostek oświatowych.

Szkolenie dla placówek oświatowych - IOD

Sklep RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep