Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak prowadzić BIP

Jak prowadzić BIP - warsztaty szkoleniowe

Jak poprawnie prowadzić BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej w samorządowej jednostce organizacyjnej zgodnie z prawem. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Czym jest, Biuletyn Informacji Publicznej.

Kto jest zobowiązany do posiadania BIP.

Do posiadania i prowadzenia stron BIP zobowiązane są w szczególności:

 1. organy władzy publicznej,
 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 3. podmioty:
  1. reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
  2. reprezentujące państwowe osoby prawne,
  3. reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
  4. reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
  5. reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
  6. reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
  7. reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
  8. reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 4. związki zawodowe i ich organizacje,
 5. partie polityczne,
 6. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Mariusz Stasiak vel Stasek

Mariusz Stasiak vel Stasek
5/5

Zaprosiliśmy do Zespołu Proste to RODO eksperta w dziedzinie prawa ochrony danych w sektorze oświatowym, Pana Mariusza Stasiak vel Stasek. Wieloletni praktyk z bogatym doświadczeniem, nie tylko w obszarze ochrony danych osobowych w sektorze oświatowym. Doświadczony analityk z ugruntowaną wiedzą merytoryczną.

„(…) Prowadzenie szkoleń to jedno z moich głównych zajęć, zrealizowane setki godzin szkoleniowych w ponad 500 samorządach, liczne wystąpienia na konferencjach i seminariach min. RIO Małopolska, FRDL Pomorski, Dolnośląski, Łódzki pozwalają mi w sposób prosty i przyjazny przemawiać do uczestników szkoleń w małych grupach, a także na dużych konferencjach na ponad 300 osób. Wyznaję prowadzenie szkoleń poprzez interakcję z uczestnikami, a nie pokazywanie i czytanie slajdów, szkolenia które prowadzę zawsze podpieram analizami rzeczywistych i życiowych przykładów (…)”.

Jak prowadzić BIP - program szkolenia.

 • Struktura BIP.
 • BIP na stronie www jednostki na co zwrócić dodatkowo uwagę.
 • Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
 • Struktura menu BIP.
 • Co publikować i jak długo.
 • Regulamin BIP.
 • BIP Rządowy, a BIP komercyjny na co należy zwrócić uwagę.
 • Powierzenie przetwarzania danych BIP – kiedy konieczne, a kiedy nie.

Jak zamówić bilet na warsztaty.