Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Salony fryzjerskie otwarte w czasie koronawirusa

Salony fryzjerskie otwarte w czasie koronawirusa

Salony fryzjerskie otwarte w czasie koronawirusa to fakt, jednak nowa rzeczywistość nie jest tak prosta, jak może nam się wydawać. Salony fryzjerskie będą musiały sprostać nowym wymaganiom sanitarnym w okresie epidemii, o czym już pisaliśmy w naszym poprzednim artykule. Wytyczne GIS są nieubłagane, należy ich restrykcyjnie przestrzegać oraz stosować się do nich, w trosce o zdrowie Klientów oraz personelu salonów fryzjerskich. Salonów, które podejmą decyzję o uruchomieniu swojej działalności od 18 maja 2020r.

Zespół Proste to RODO przychodzi z pomocą.

Procedura sanitarna COVID-19
dla salonów fryzjerskich

Nowa rzeczywistość od 18 maja 2020r.

W piątek zadzwoniła do mnie moja bardzo dobra przyjaciółka, która prowadzi salon kosmetyczno – fryzjerski, rozżalona i zrozpaczona. Z jednej strony cieszyła się, że może wracać do pracy zawodowej w salonie fryzjerskim, ale z drugiej strony nie wiedziała, jak ma otworzyć fryzjera, jak ma przyjmować Klientów.

Słuchaj, kochana Ty robisz w tym całym RODO, co ja muszę zrobić aby otworzyć salon? Mam jakieś maseczki nosić, a co z tą temperaturą, czy mam ją mierzyć Klientom?

Moja odpowiedź to był grad pytań, którymi tylko podniosłam poziom frustracji mojej koleżanki.


Doświadczenie w branży oraz rozwaga, to podstawa w takiej chwili.

Na co dzień wspieram w sprawach ochrony danych osobowych również cechy rzemiosła, z drugiej strony pełnię funkcję Inspektora Ochrony Danych w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych. Postanowiłam pomóc koleżance w organizacji usług w epidemicznym reżimie sanitarnym, tym bardziej że jestem zdania, iż nawet gdy powrócą kiedyś normalne kontakty społeczne to przygotowany schemat działania tzw. model pracy w kryzysie, będzie gotowy do zastosowania. Dzięki mojej wiedzy dot. ochrony danych i szerokim konsultacjom z przedstawicielami branży BHP, Cechem Rzemieślniczymi, Sanepidem i oczywiście samymi zainteresowanymi fryzjerkami było możliwe opracowanie w krótkim czasie pakietu pomocnego przy organizacji pracy w salonach fryzjerskich w dobie pandemii. Przygotowałam

Dzięki Proste to RODO, mogę pomóc także Twojemu salonowi.

Dzięki współpracy z Proste to RODO udostępniam i Tobie kompletny i gotowy do wykorzystania pakiet procedur, wzorów dokumentów i plakatów informacyjnych do druku albo jako inspiracja, opracowany w oparciu o:

 • wytyczne opublikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny lub Ministerstwo Rozwoju we współpracy z GIS,
 • instrukcje przygotowane dla branży fryzjerskiej w Niemczech przez Związek Zawodowy Służby Zdrowia i Opieki Społecznej [BGW] opublikowany na stronach internetowych Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła Fryzjerskiego (ZV),
 • uwagi merytoryczne właścicieli salonów branży beauty,
 • zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W skład pakietu dokumentów wchodzą następujące dokumenty.

 • Informacje dla klientów – plakat z grafiką – do publikacji na www, w mediach społecznościowych, w newsletterze, itp. dot. zasad rejestracji i postępowania podczas wizyty u fryzjera w czasie pandemii.
 • Procedury sanitarne w salonie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 • Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników obsługi.
 • Reguły postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby/klienta.
 • Kartę pracownika/oświadczenie – w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z klauzulą informacyjną RODO
 • Kartę klienta/oświadczenie – w warunkach stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z klauzulą informacyjną RODO
 • Wzór pisma do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o zaopiniowanie projektu procedur sanitarnych w salonie.
 • Informacje do wywieszenia/wyłożenia w salonie m.in. o sankcjach karnych z tytułu narażenia innych osób na zakażenie chorobą zakaźną,  nr telefonów służb sanitarnych, służby zdrowia.

Plakaty informacyjne dla salonów fryzjerskich

W skład pakietu dokumentów wchodzą plakaty informacyjne. Pozwalają one na skuteczny przekaz informacji do Klientów. Informują o zasadach korzystania z usług fryzjerskich po otwarciu salonu, wskazują jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować.

Plakaty informacyjne dla salonów fryzjerskich
Plakaty informacyjne do procedur dla fryzjerów
Zasady korzystania z salonów fryzjerskich COVID-19
Zasady korzystania z fryzjera po 18 maja 2020r

E-book z instrukcją, jak korzystać z dostarczonej dokumentacji

Do pakietu dołączyłam e-book z dokładnymi instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi wykorzystania zakupionej dokumentacji oraz informacją o innych obowiązkach np. związanych z bhp, czy angażowaniem pracowników młodocianych przyuczanych w zawodzie.

W jakiej postaci dostarczone są procedury bezpieczeństwa

Materiały przygotowane są w plikach pdf a także w plikach edytowalnych (MS Word), abyś mógł swobodnie nanosić zmiany.

Autor opracowania:
Patrycja Żarska-Cynk

Aby zakupić dokumentację dla salonu fryzjerskiego kliknij banner