Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Postaci dokumentacji medycznej

Postaci dokumentacji medycznej

Zakaz posiadania dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektroniczne, czyli zakaz przechowywania wydruków.

  • Dokument prowadzony w jednej z postaci elektronicznej albo papierowej, nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich.
  • Koniec z przechowywaniem wydruków dokumentacji sporządzonej w postaci elektronicznej.
  • Koniec z dwiema postaciami oryginałów.
  • Kiedy można prowadzić dokumentację w postaci papierowej.
  • Co w sytuacji analogowych dokumentów.

Będziemy na te pytania odpowiadać na szkoleniu: Proste to RODO 3