Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Od 15 kwietnia 2020r. nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

Od 15 kwietnia 2020r. nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej, zobacz co się zmieniło, jakie masz nowe obowiązki. Proste to RODO.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. Dnia 15 kwietnia 2020r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020, poz. 666) Tym samym traci swą moc dotychczas obowiązujące Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).

  • Jak długo można stosować stare rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.
  • Do kiedy obowiązują obecne wzory dokumentów medycznych.
  • W jakiej postaci będzie można prowadzić dokumentacje medyczna po 02 stycznia 2020r.

Szkolenie praktyczne aspekty dokumentacji medycznej.