Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Udostępnienie dokumentacji zakładom ubezpieczeń

Udostępnienie dokumentacji zakładom ubezpieczeń.

Udostępnienie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń jest zagadnieniem, które wciąż wzbudza szereg pytań. Różne praktyki ubezpieczycieli, nie zawsze prawidłowe, sprawiają, iż podmioty medyczne często muszą wnikliwie analizować  składane wnioski. Nowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020r., w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność lecznicza oraz Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza istotne zmiany w dotychczasowym trybie.

Kiedy wchodzą w życie nowe regulacje.

Nowe regulacje określone treścią Rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020r., wchodzą w życie z dniem 4 maja 2020r

Dane z dokumentu tożsamości.

Zgoda ubezpieczonego.

Zmianę ocenić należy za pozytywną, albowiem na gruncie praktyki powstawały rożne stany faktyczne. Zakłady ubezpieczeń przesyłali kopie zgody, jednak nie było one w żaden sposób potwierdzane za zgodność z oryginałem. Zgody były dostarczane, ale często z treści pisma wynikało, iż jej zakres jest nieodpowiedni. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami do wystąpienia dołącza się informację o wyrażeniu zgody ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, albo jej przedstawiciela ustawowego, wraz ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody

Szczegółowe opracowanie zagadnienia udostępniania.

Jeśli są Państwo zainteresowani kompleksowym opracowaniem tematu udostępniania dokumentacji przez podmioty medyczne zakładom ubezpieczeniowym  przygotowaliśmy taki dokument. Jest on dostępny w naszym sklepie „Udostępnianie dokumentacji zakładom ubezpieczeń

Dodaj komentarz