Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Informacje o kwarantannie w eWUŚ

Informacja o kwarantannie pacjenta przez system eWUŚ.

Informacja o kwarantannie w eWUŚ, to rozwiązanie, które z praktycznego punktu widzenia personelu medycznego, znacząco usprawnia podejmowanie adekwatnych decyzji i wdrażanie odpowiednich reżimów postępowania.

Komunikat Centrali NFZ

W treści Komunikatu Centrali NFZ z dnia 25 marca 2020r., czytamy cyt.: „(…) w związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów  przebywających w placówkach medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia  rozpoczyna przekazywanie informacji o  objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną (…)”.

W jaki sposób aktualizowane są dane w systemie eWUŚ.

Dane dotyczące objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej w systemie eWUŚ, aktualizowane są wg stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Straży Granicznej.

Informacja o kwarantannie w wersji sieciowej eWUŚ.

Użytkownik uzyska informacje o kwarantannie w eWUŚ w postaci specjalnego symbolu przy nazwisku pacjenta. Oznaczenie KW wskazuje, na to, iż pacjent objęty jest obowiązkiem kwarantanny. Następujące po symbolu KW cyfry oznaczają odpowiednio DD – dzień zakończenia kwarantanny, oraz MM – miesiąc jej zakończenia. W naszym fikcyjnym przykładzie zapis [KW-3003] oznacza, iż pacjent przebywa na kwarantannie do 30 marca 2020r., włącznie z tym dniem. Naturalnie od 01 kwietnia 2020r., system eWUŚ automatycznie usunie ww. adnotację.

Informacja o kwarantannie w systemie eWUŚ

Informacja o kwarantannie podana na podstawie eWUŚ ale przez aplikację.

Nie możemy jednak zapominać o tym, iż jednostki medyczne korzystają z informacji z systemu eWUŚ, jednak za pośrednictwem oprogramowania, które obsługuje ich funkcjonowanie kompleksowo. W zależności od autonomicznie przyjętych rozwiązań po stronie producentów tego oprogramowania dedykowanego, informacja o kwarantannie pacjenta może wymagać np. jego aktualizacji. Warto zatem wywołać ten temat i zlecić administratorom systemów informatycznych stosowne działania, w celu sprawdzenia konieczności aktualizacji oprogramowania.

mMedica - Asseco

W komunikacie producenta z dnia 27 marca 2020r., czytamy cyt.: „(…) przystosowujemy nasz system do obsłużenia funkcjonalności eWUŚ w wersji 5, jednakże na chwilę obecną, można już zobaczyć informacje o objęciu kwarantanną. W aktualnie udostępnionej wersji aplikacji mMedica 6.6.1.19745 informacja o kwarantannie dostępna jest w obszarach wskazanych (…) UWAGA – W celu skorzystania z powyższych funkcjonalności  należy przeprowadzić aktualizacje do wersji 6.6.1.0 aplikacji mMedica i mieć ustawioną wersję 3 komunikatu eWUŚ (…)”. Informacje o kwarantannie eWUŚ, aby podane zostały w jak najbardziej dogodny sposób wymuszać mogą aktualizację oprogramowania.

Zasady korzystania z eWUŚ.

To dobry moment, aby zweryfikować poprawność funkcjonowania procedur związanych z obsługą systemu eWUŚ. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu „Zasady funkcjonowania eWUŚ„.

Zasady korzystania z eWUŚ. Ankieta pozwalająca na przeprowadzenie audytu wewnętrznego sprawdzającego poprawność wykorzystania eWUŚ.

 

5/5

49,00 pln

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, na temat udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Omówienie różnych wariantów i przypadków. Przedstawienei schematu graficznego prawidłowej procedury.

5/5

49,00 pln

Procedura wydawanie recept w podmiotach medycznych.
Omówienie tematu z komentarze praktycznym. Opis procedury postępowania w przypadku wydawania recept, zleceń, wydruków. Wzory formularzy gotowe do stosowania.

5/5

59,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.