Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.

Opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz. 522)

Zmiany odnoszą się m.in. do zagadnień:

  • wprowadzenia czasowego zakazu przemieszczania się z określeniem wyjątków od zakazu,
  • określenia zasad przemieszczania się pieszo,
  • ustanowienia zasad przemieszczania się z wykorzystaniem publicznego transportu,
  • organizacji i zasad panujących w trakcie sprawowania kultu religijnego,
  • organizowania zgromadzeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu epidemii

Dodaj komentarz