Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - COVID 19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Przesłanki warunkujące wypłatę zasiłku.

Zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19 – stanowi przesłankę podstawową uprawniającą dla uruchomienia procedury wypłaty zasiłku.

Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.

Dziecko w wieku do lat 8, przy czym za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek.

Świadczenie przysługuje:

  • matce, albo ojcu dziecka –  w zależności od tego które z rodziców podjęło się sprawowania opieki nad dzieckiem.
  • opiekunom prawnym – temu który podjął się sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jak uzyskać świadczenie.

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie może zostać złożone w dowolnym momencie, jednak należy mieć na uwadze, iż od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Podkreślamy, że bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata Wzór oświadczenia do pobrania tutaj >>>

ZUS szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasiłku.

Na stronach ZUS czytamy cyt.: „(…) Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo. To zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach (…)”. Informacje źródłowe opublikowane na stronach ZUS.

Niszczarki do dokumentów nie tylko dla przychodni, lekarzy, ale także dla firm biur rachunkowych.
Wybrane modele niszczarek. Szczegółowy opis i konkurencyjne ceny oraz rabaty na zakupy w Sklep RODO

Procedura niszczenia dokumentów w jednostce medycznej. Dokument opisujący zasady niszczenia dokumentów. Dodatkowo karta sprawdzająca oraz test dla personelu.

5/5

59,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.