Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych

07 lutego 2020r. w Dąbrowie Górniczej na Akademii WSB odbędzie się VI Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępnych na stronie organizatora czytaj >>>

Proste to RODO - będziemy obecni

Również i my skorzystaliśmy z zaproszenia UODO do udziału w Dniach Otwartych UODO. Zapraszamy do dyskusji na miejscu. Będzie nam niezmiernie miło nawiązać dyskusję z uczestnikami. Wymianę doświadczeń traktujemy jako element istotny dla doskonalenia własnych kompetencji.

Ramowy program Dni Otwartych UODO

Powitanie Gości oraz rozpoczęcie Konferencji / Godz. 11.00 - 11.15 /

  • dr hab. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB 
  • Mirosław Sanek  – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

"Role i zadania w procesie przetwarzania danych osobowych" / Godz.11:15 - 12:00 /

  • Prowadzenie: p. Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO

"Wykorzystanie informacji ogólnodostępnych w atakach socjotechnicznych" / Godz.12:00 - 12:45 /

  • Prowadzenie: p.Tomasz Banasik, Ekspert w obszarze systemów bezpieczeństwa i zarządzania IT opartych o normy ISO, metodyki COBIT, oraz ITIL. Biegły sądowy w zakresie Bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

Przerwa kawowa / Godz.12:45 - 13:15 /

Warsztaty tematyczne / Godz.12:45 - 15:00 /

"Przetwarzanie danych osobowych w sektorze medycznym"

  • Prowadzenie: p.Paulina Dawidczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Skarg UODO

„RODO a cookies. Przetwarzanie danych osobowych przez strony internetowe”

  • Prowadzący: p.Jarosław Żabówka – Inspektor Ochrony Danych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, ekspert Akademii WSB

Jak zgłosić swój udział - wystarczy wypełnić formularz

Podsumowanie - krótka relacja

Relacja podsumowująca Dzień Otwarty UODO na Akademii WSB czytaj więcej >>>

Jak dojechać VI Dni Otwarte UODO

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów jednostek medycznych. Opis sposobów realizacji obowiązku.

5/5

149,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce medycznej. Dokument ułatwiający określenie metod realizacji obowiązku oraz rozliczalność.​

5/5

99,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.