Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zostań Partnerem sprzedaży RODO Sender

Pasywny dochód minimalny wysiłek

Zostań Partnerem sprzedaży RODO Sender to proste. Jako przedsiębiorca zakładasz darmowe konto w serwisie www.rodosender.pl Logujesz się i aktywujesz chęć udziału w Programie Partnerskim. To wszystko co musisz zrobić. Od tej pory każdy Użytkownik, który dokona zakupu RODO Sender, wykorzystując Twój indywidualny identyfikator partnera, staje się Klientem Twojej grupy partnerskiej. Tobie natomiast nalicza się wynagrodzenie prowizyjne.

Jak wysłać zaszyfrowany załącznik i hasło na SMS

Czym jest właściwie ten RODO Sender

Program do automatycznego szyfrowania korespondencji email, wysyłający hasła samodzielnie do odiorców za pośrednictwem SMS. Banalnie prosta obsługa dla użytkowników. Więcej informacji o RODO Sender.

Pasywny dochód dla Partnera programu

Dochód pasywny oznacza dochód bez stałego angażowania własnej pracy. Osoby osiągające dochód pasywny bez wkładu własnej pracy nazywamy rentierami. Dochód pasywny otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) przynosi zyski, przez określony czas.

Kto może stać się Partnerem sprzedaży?

Każdy Użytkownik / Usługobiorca ma możliwość przyłączenia się do Programu Partnerskiego „RODO Sender”  i stać się Partnerem Programu Partnerskiego poprzez wyrażenie oświadczenia woli w postaci aktywowania takiej funkcjonalności, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do swojego konta, w zakładce Program Partnerski.

Ile kosztuje przyłączenie do Programu Partnerskiego?

Użytkownik, aby przyłączyć się do Programu Partnerskiego nie musi być jego Usługobiorcą korzystającym z Produktu. Przyłączenie do PP jest bezpłatne.

Jaka jest wysokość prowizji?

Sprzedawca, jako Opiekun ma możliwość ustalenia procentowej wartości prowizji, jaka naliczona zostanie i przypisana do Konta Partnera. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedawcą a Partnerem Programu Partnerskiego RODO Sender.

Skąd będe wiedzieć, że Użytkownik dokonał zakupu i należy mi się prowizja?

Każdy Partner Programu Partnerskiego po przyłączeniu do Programu Partnerskiego otrzymuje automatycznie generowany identyfikator partnera. Każdy Użytkownik, który dokona zakupu produktu, podając w formularzu zamówienia identyfikator partnera automatycznie przypisywany zostaje do Grupy Klientów danego Partnera.  Udostępnione banery reklamowe do pobrania w zakładce program partnerski, posiadają zaszyty identyfikator partnera. Oznacza to, iż każdy Użytkownik, który wejdzie z takiego banera / linku na stronę do logowania, zobaczy formularz zamówienia, już z wypełnionym identyfikatorem partnera, którego linkiem się posłużył.

Dane osobowe a Program Partnerski

Partnerowi Programu Partnerskiego nie są udostępniane dane osobowe Użytkowników, którzy przypisani zostali do jego Grupy Klientów. Partner posiada jedynie informacje ilościowe dotyczące tego, ilu Użytkowników aktualnie tworzy jego Grupa Klientów oraz jaka wartość prowizji została naliczona w związku z zakupami dokonanymi przez członków Grupy Klientów.

Kto decyduje o cenach RODO Sender?

Sprzedawca / Producent prowadzą politykę cenową, co oznacza, iż w przypadku programów marketingowych, skutkujących zmianą ceny, wartość prowizji obliczona zostanie z uwzględnieniem aktualnej ceny obowiązującej w chwili zakupu produktu przez Użytkownika oraz wysokości prowizji danego Partnera.

Zostań Partnerem sprzedaży RODO Sender - załóż konto

Przykład rozliczenia przy wartości prowizja 35%

Kontakt do Opiekuna Partnerów Programu

Zadzwoń do nas, jeśli tylko:

    • masz pytania dotyczące współpracy,
    • nie wiesz, jak przystąpić do Programu,
    • chcesz wynegocjować wysokość swojej prowizji,
    • chcesz zadać nam, jakiekolwiek pytanie.

+48 694 494 240