Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak anonimizować dane przed publikacją

Jak anonimizować dane przed publikacją.

Jak anonimizować dane przed publikacją oto pytanie, które powinni sobie zadać praktycznie wszyscy w trosce o bezpieczeństwo danych oraz własne. Jestem użytkownikiem FB, jak wielu z Państwa. Aktywnie uczestniczę w licznych grupach dyskusyjnych, forach. Udzielam się publikuję teksty, ale także czytam, analizuję, obserwuję i wyciągam wnioski.

Skany dokumentów księgowych

W grupach dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom księgowym bez problemu znalazłem liczne zdjęcia oraz skany dokumentów będących deklaracjami, fakturami, wezwaniami do zapłaty, które pojawiły się w sieci, po to aby inni użytkownicy np. zweryfikowali ich poprawność. Zastosowane środki anonimizacji okazały się całkowicie bezskuteczne. Podciągnięcie jasności i kontrastu na monitorze pozwalało bez problemu na odczytanie tego co kryje się np. pod kartką która miałą zasłaniać wpisy na dokumencie.

W ten sposób możliwe było odczytanie danych:

  • sprzedającego i osób działających w jego imieniu,
  • zamawiającego i osób działających w jego imieniu,
  • dotyczących rodzaju zamawianego towaru / usługi,
  • odnoszących się do warunków płatności / wysokości zadłużenia itd.
Gdybym był producentem mebli szukającym nowego kontrahenta z terenu Niemiec, pewnie informacje, jakie zawarte były na tych dokumentach mogłyby mi pomóc.

Zdjęcia dokumentacji medycznej konkretnych pacjentów

Niestety jednak znalazłem także zdjęcia dokumentacji medycznej należące do konkretnych przecież pacjentów. Co prawda ich były zamazane w programie graficznym, albo markerem. Jednak otwarcie takiego pliku ze zdjęciem w darmowej aplikacji graficznej i wykonanie kilku prostych czynności sprawiło że informacje zamazane stawały się najczęściej czytelne.

Zestawienie czytelnych i odczytanych informacji pozwalało na  poznanie danych:

  • imię i nazwisko pacjenta,
  • imię i nazwisko lekarza, który wystawił zaświadczenie,
  • dane podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • data udzielonego świadczenia medycznego,
  • rozpoznanie, zalecenia itd.
Chcąc sprawdzić, czy aby to nie jest przysłowiowy żart wpisałem w wyszukiwarce internetowej imię i nazwisko jednego z pacjentów (odczytane jak opisałem wyżej) wraz informacją, jaką publikujący zdjęcie ujawnił wprost na zdjęciu z opisem zalecenia lekarskiego. W opisie wskazana została konkretna grupa zawodowa pracowników. Następnie dane te uzupełniłem o nazwę miejscowości, w której działał PWDL. Wynik wyszukiwania doprowadził mnie do osoby, o takim samym imieniu i nazwisku. Wyszukiwarka podała miejsce zatrudnienia tej konkretnej osoby, które zbieżne było z miejscem siedziby PWDL. Wyszukiwarka podała także miejsce pracy, które również odpowiadało nazwie zawodu, jaka wskazana została na zamieszczonym na FB dokumencie.

Informacje anonimowe nie podlegają RODO

Zasady ochrony danych nie mają zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.