Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Informacje o e-receptach dla farmaceutów i lekarzy

Informacje o e-receptach dla farmaceutów i lekarzy zebrane w jednym miejscu. W trosce o łatwy dostęp do ciekawych i merytorycznych informacji publikować będziemy w tym miejscu stosowne linki. Informacje o e-receptach dla farmaceutów i lekarzy, jakie znajdą Państwo na naszej stronie, zostały specjalnie wybrane.

Oznaczenie na recepcie ważności 365 dni

Informujemy, że wskazanie przez osobę uprawnioną 365-dniowej ważności e-recepty, przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na niej innych elementów, umożliwia realizację e-recepty w ww. czasie, nawet jeżeli ww. oznaczenie widnieje jedynie w jednej z warstw e-recepty, np. tylko w jej warstwie technicznej.

Źródło: www.zus.pl

Informacja dla lekarza – sposób postępowania w przypadku problemów z podpisem e-ZLA certyfikatem ZUS

Techniczne informacje dotyczące togo, w jaki sposób należy postępować w sytuacji problemów z podpisem e-ZLA certyfikatem ZUS

Jak długo ważna jest e-recepta

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć. E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności:

  • najmniej czasu masz na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni
  • e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni.

Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni.

Ty decydujesz, gdzie i kiedy wykupić lek z e-recepty

Leki z e-recepty możesz wykupić w kilku aptekach w różnym czasie, ale, kupując kolejne opakowania jednego leku, musisz wrócić do tej samej aptek. E-recepta to wygoda. Leki z e-recept możesz wykupić w różnych aptekach. Nie musisz szukać apteki, która będzie miała (lub zamówi) wszystkie przepisane leki. Możesz kupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej. Jest to duże ułatwienie, jeśli zależy Ci na niższej cenie leku lub jesteś w podróży.

3 postacie e-recepty

Tradycyjną receptę papierową zastąpiła recepta elektroniczna. Otrzymasz ją w postaci SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu lub/i e-maila, albo wydruku informacyjnego.

Lekarz ma obowiązek wystawić receptę elektroniczną. Informację o e-recepcie otrzymasz w postaci:

  • SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu, lub/i
  • e-maila z załączoną w PDF-ie informacją o e-recepcie, albo
  • wydruku informacyjnego.

Brak dostępu do Systemu P1

Definicja braku dostępu do Systemu P1, to temat wywołany został w związku z omawianiem sytuacji, w jakich należy wystawić receptę w postaci papierowej. Z tego względu tak bardzo istotne jest umiejętne rozpoznawanie tego, w jakich sytuacjach będziemy mieli do czynienia z obowiązkiem wystawienia recepty w postaci papierowej.

Kiedy należy wystawić receptę w postaci papierowej zamiast elektronicznej.

Zgodnie z art. 95b ust. 1 Ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne cyt.: „(…) recepta jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej (…)”, co może sugerować, iż stosowanie ww. formy elektronicznej albo formy papierowej zależy od wolnego wyboru. Tak jednak nie jest. Zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia cyt.: „(…) recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2020r. (…)”, co oznacza tyle, iż od dnia 08 stycznia 2020 r., zasadą staje się, iż recepty wystawiane będą w postaci elektronicznej. Kiedy jednak będzie trzeba wystawić receptę w postaci papierowej.

Czy coś grozi za nie wystawianie recept w postaci elektronicznej?

Ministerstwo Zdrowia, w piśmie znak EZU.9097.53.2019.MD, poinformowało że 08 stycznia 2020 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Jednocześnie wskazuje, w jakich sytuacjach lekarz nadal będzie miał możliwość wystawienia recepty w postaci papierowej. W treści stanowiska przeczytamy także, iż przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 r. receptę w postaci papierowej

Od 8 stycznia czas na e-recepty

Tradycyjną receptę papierową zastąpiła recepta elektroniczna. Otrzymasz ją w postaci SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu lub/i e-maila, albo wydruku informacyjnego.

Ponad 63 mln wystawionych e-recept od końca maja 2018 roku. Ponad 60 tys. przeszkolonych lekarzy i farmaceutów. Tak wyglądały przygotowania, dzięki którym możliwe stało się upowszechnienie e-recepty w aptekach oraz gabinetach lekarskich w całym kraju.