Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wysyłanie dokumentów do biura rachunkowego

Wysyłanie dokumentów do biura rachunkowego.

Wysyłanie dokumentów do biura rachunkowego to obszar wymagający zabezpieczenia. Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca doskonale rozpoznaje zagrożenia związane z obiegiem dokumentów. Nieprawidłowo zorganizowany proces przesyłania, czy dostarczania, dokumentacji do księgowego jest gwarancją problemów. Pozwolimy sobie przedstawić Państwu kilka przykładów. Dzięki nim będą Państwo w stanie samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące bezpieczeństwa Państwa firmy.

Osobiście, albo za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

Nie ulega wątpliwości, że wyjścia są dwa. Dokumentacja może zostać dostarczona osobiście, bądź też przesłana za pośrednictwem środków do komunikacji elektronicznej. W zależności od przyjętego modelu w przedsiębiorstwie, różnie będą wyglądać zagrożenia i zasady bezpieczeństwa. Naturalnie nie ma przeszkód, aby wdrożyć do stosowania, oba ww. sposoby wymiany dokumentów. Jedno jest bowiem pewne, patrząc na temat od strony biura rachunkowego. Czas dostarczenia dokumentów odgrywa często znaczącą rolę.

Personel własny dostarcza / odbiera dokumentację osobiście.

Przy wymianie dokumentów z wykorzystaniem personelu własnego, czy biura rachunkowego pamiętajmy o bezpieczeństwie. Odpowiednie przeszkolenie naszego personelu w zakresie zachowania niezbędnych środków ochrony jest koniecznością. Uświadomienie pracownikom, iż zobowiązani są do ochrony powierzonych im dokumentów jest warunkiem koniecznym. Wyeliminowanie nieprawidłowych praktyk jest niezbędne. Niedopuszczalne są zachowania polegające na pozostawianiu dokumentacji w samochodzie bez nadzoru. Za niedopuszczalne uznać także należy powierzanie dokumentacji osobom trzecim, nieupoważnionym do tego, aby to one dostarczyły dokumenty do biura.

Biuro rachunkowe samodzielnie odbiera / dostarcza dokumentację.

W przypadku dostarczania dokumentacji z wykorzystaniem personelu biura rachunkowego również należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim w kontrakcie z księgowym należy ustalić taką formę wymiany dokumentów za dopuszczalną. Warto także określić konsekwencje związane z nieprawidłową realizacją zobowiązania przez personel biura rachunkowego. Elementem istotnym jest także możliwość identyfikacji, każdorazowa, osoby odbierającej dokumentację z firmy, w imieniu biura rachunkowego. Analogicznie należy personel własny uświadomić, iż identyfikacja tożsamości osoby, której dokumentację przekazują, to konieczność.  

Dokumentację mozna wysłać kurierem, albo pocztą.

Naturalnie obieg dokumentów może opierać się o usługi pocztowe, czy kurierskie. W tej jednaj sytuacji pamiętać należy o tym, iż nie jesteśmy w stanie wykluczyć ryzyka zagubienia dokumentacji. Bądź chociaż czasowego opóźnienia, w jej dostarczeniu. Patrząc na temat od strony księgowego, można założyć z całą pewnością, iż klienci na ostatnią chwilę będą pozostawiali realizację tego obowiązku. Nie należy się na to złościć, irytować, denerwować, po prostu należy to przyjąć, jako możliwy scenariusz i przygotować się na niego. Należy także dostrzegać aspekt finansowy. Nawet najtańsze usługi kurierskie, są płatne.

Dokumentacja przesyłana za pośrednictwem korespondencji email.

OWysyłanie dokumentów do biura rachunkowego na emial jest jednym z rozwiązań gwarantujących szybkość wymiany informacji. Niestety również i ten sposób nie jest obojętny na zagrożenia. Zagrożenia osobowe i technologiczne. Nie trudno bowiem sobie wyobrazić sytuacje, w której to nasz personel nie przygotowuje na czas skanów dokumentacji, która podlegać ma przekazaniu. Za możliwy scenariusz przyjąć należy także sytuację, w której wysyłanie dokumentów do biura rachunkowego zrealizowane zostanie z naruszeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Najlepiej jednak sformalizowane zasady nie sa w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa. Z tego względu należy wspomagać się dodatkowymi elementami w szczególności rozwiązaniami technologicznymi.

Można problem bezpieczeństwa komunikacji w firmie rozwiązać na wiele sposobów. Ale należy mieć na uwadze to, iż użytkownicy systemu mogą być, a nawet pewnie będą, niechętni wprowadzeniu nowych skomplikowanych zasad. Nie będą chcieli posługiwać się instrukcjami kancelaryjnymi. Niechętnie podejdą do zakazu stosowania dotychczasowych złych praktyk. Można starać się zmieniać ich nawyki poprzez długie szkolenia. Można też zastosować nasze rozwiązanie, od zaraz od już.

 

Pamiętać należy, iż dokumentacja finansowa przedsiębiorców zawierać może nie tylko istotne dane dotyczące ich kondycji finansowej, czy zatrudnianego personelu. Dokumentacja ta zawierać może także dane klientów kooperujących z kontrahentem obsługiwanym przez biuro rachunkowe. Utrata takiej dokumentacji, przez przedsiębiorcę może stanowić istotne zagrożenie nawet dla jego funkcjonowania. Oprogramowanie wyposażone zostało w dodatkową funkcjonalność mającą na celu wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Wysłanie przygotowanej korespondencji poprzedzone zostało seria pytań sprawdzających, opracowanych i przygotowanych przez ekspertów portalu Proste to RODO. Użytkownik udzielając odpowiedzi na pytania kontrolne zmuszony zostaje do wykonania czynności sprawdzających, które najczęściej w praktyce są pomijane. Dzięki temu RODO Sender pozwala zminimalizować wystąpienie sytuacji, w których korespondencja zostanie nadana w sposób nieprawidłowy. Dodatkowo użytkownik ma możliwość samodzielnego uzupełnienia listy pytań sprawdzających wg. własnego wyboru.

Co zyskujesz korzystajc z RODO Sender - sektor kadrowo / płacowy

Koniec z rozbudowanymi procedurami postępowania przy wysyłaniu email.

Dzięki naszemu rozwiązaniu uwolnisz się od rozbudowanych instrukcji opisujących to, jak należy sporządzać i wysyłać korespondencję email. Wystarczy, że pracownicy zachowają podstawową zasadę. Korespondencja służbowa powinna być wysyłana i odbierana wyłącznie z wykorzystaniem adresu email służbowego.

Automatyczne i bezobsługowe szyfrowanie wysyłanej dokumentacji na email.

Posługiwanie się otwartym tekstem przestanie mieć miejsce. RODO Sender automatycznie i samodzielnie zabezpiecza przed nieuprawnionym dostępem do dokumentu poprzez jego zaszyfrowanie i zabezpieczenie hasłem, przed wysyłką.

Weryfikacja poprawności danych adresata korespondencji email.

Oprogramowanie wymusza na użytkowniku poprzez serię pytań dokonanie weryfikacji poprawności użytych adresów odbiorców korespondencji.

Weryfikacja poprawności dokumentacji przesyłanej na email.

Oprogramowanie wymusza na użytkowniku poprzez serię pytań dokonanie weryfikacji poprawności załączonego załącznika do korespondencji.

Automatyczna i bezpłatna wysyłka hasła na SMS adresata korespondencji.

Stosują nasze oprogramowanie unikniesz sytuacji, w której hasło do zabezpieczonego dokumentu przesłane zostanie do odbiorcy w tym samym lub następnym email. RODO Sender przesyła odrębnym kanałem hasło dostępowe do wskazanego przez nadawcę odbiorcy. Hasła wysyłane są za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej SMS.

Zgodność rozwiązania z RODO

Projektowane przez nas rozwiązanie staonwi odpowiedź na obowiązki nałożone na przedsiębiorców Rozporządzeniem RODO.

RODO Sender - nie tylko przy outsourcingu

Wielu z Państwa może pozostawać w przekonaniu, że temat przesyłania dokumentacji za pośrednictwem email do biura rachunkowego, ich nie dotyczy. Nie dotyczy albowiem służby księgowe nie są na zewnątrz. Problem jednak w tym, iż projektowane przez nas rozwiązanie dotyczy problemu przesyłania dokumentacji przez e-mail, czego nie można wykluczyć w takiej sytuacji. Czyli nawet posiadając wewnętrzne służby księgowe nie unikniemy dostarczania im dokumentacji za pośrednictwem emai. 

RODO Sender to bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez email