Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasada prawidłowości – Komentarz dr J.Rzymowski – art. 5 ust. 1

Zasada prawidłowości danych

art. 5 ust. 1 Rozporządzenie RODO - komentarz

Dane osobowe muszą być: (…) d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadą prawidłowości zachodzi w warunkach opisanych poniżej.
ADO ma obowiązek dbać o to by przetwarzane przez niego były wyłącznie dane osobowe, które są prawidłowe- niebłędne, zgodne z prawdą.[1].
ADO ma obowiązek dbać o to by przetwarzane były wyłącznie dane osobowe, które są w razie potrzeby uaktualniane.
ADO ma obowiązek podejmowania działań, których celem jest by dane były prawidłowe i aktualne. Działania te mają być wszelkie (co rozszerza ich zakres), ale rozsądne (co ogranicza ich zakres).
Czy dane są prawidłowe czy są nieprawidłowe i w związku z tym nadające się do poprawienia, należy oceniać w kontekście celów przetwarzania danych.
Działania które ma obowiązek podejmować ADO mają na celu aby dane nieprawidłowe zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

Art. 5 ust. 1 lit. d RODO nakłada na ADO obowiązek przetwarzania danych osobowych w taki sposób by były one prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
Inaczej:
Art. 5 ust. 1 lit. d RODO nakłada na ADO obowiązek by dane osobowe były prawidłowe i aktualne.
Jednocześnie art. 5 ust. 1 lit. d RODO ustanawia uprawnienie, które przysługuje każdej osobie której dane dotyczą, polegające na tym, że ADO przetwarza dotyczące jej dane w sposób że są one prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
Inaczej:
Art. 5 ust. 1 lit. d RODO ustanawia uprawnienie, które przysługuje każdej osobie której dane dotyczą, polegające na tym, że ADO dba o to by przetwarzał dotyczące jej dane wyłącznie prawidłowe i aktualne

[1] P. Drobek [w:] RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Red. n. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz. E. Bielak-Jomaa, W. Chomiczewski, M.Czerniawski, P. Drobek, U. Góral, M. Kuba, D. Lubasz, J. Łuczak, P. Makowski, K. Witkowska-Nowakowska, N. Zawadzka. Warszawa 2018. s. 339.
[2] P. Drobek [w:] RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Red. n. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz. E. Bielak-Jomaa, W. Chomiczewski, M.Czerniawski, P. Drobek, U. Góral, M. Kuba, D. Lubasz, J. Łuczak, P. Makowski, K. Witkowska-Nowakowska, N. Zawadzka. Warszawa 2018. s. 339.

art. 5 ust. 1 Rozporządzenie RODO - analiza

Ze słowa: „(„prawidłowość”)” wynika, że przepis stanowi o zasadzie prawidłowości danych.
Ze słów: „Dane osobowe muszą być: (…) d)prawidłowe (…)” wynika, że ADO ma obowiązek dbać o to by przetwarzane przez niego były wyłącznie dane osobowe, które są prawidłowe. Niestety prawodawca nie wskazał co rozumie przez dane prawidłowe. Wydaje się że dane prawidłowe są to dane które nie są nieprawidłowe czyli nie są błędne czyli dane prawidłowe są to dane nie zawierające błędów. Trafna jest uwaga P. Drobka, który za dane prawidłowe uważa dane zgodne z prawdą.[2]

Czytaj więcej…

[1] P. Drobek [w:] RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Red. n. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz. E. Bielak-Jomaa, W. Chomiczewski, M.Czerniawski, P. Drobek, U. Góral, M. Kuba, D. Lubasz, J. Łuczak, P. Makowski, K. Witkowska-Nowakowska, N. Zawadzka. Warszawa 2018. s. 339.
[2] P. Drobek [w:] RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Red. n. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz. E. Bielak-Jomaa, W. Chomiczewski, M.Czerniawski, P. Drobek, U. Góral, M. Kuba, D. Lubasz, J. Łuczak, P. Makowski, K. Witkowska-Nowakowska, N. Zawadzka. Warszawa 2018. s. 339.

Artykuł do pobrania bezpłatnie

art. 5 ust. 1 - Komentarza RODO

Autor:Jakub Rzymowski z Konacelarii Adwokacjej Eurokancelaria prof. M. Królikwskiej-Olczak
Rodzaj publikacji: Komentarz RODO
Dostępność: Publikacja bezpłatna
Prawa autorskie: Copyright by J.Rzymowski