Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wyrok TSUE a wtyczka „Lubię to”

Wyrok TSUE a wtyczka "Lubię to"

Wyrok TSUE z 29.07.2019 r. w sprawie C-40/17

Użycie wtyczki społecznościowej „Lubię to” zgodnie z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r. [TSUE] ma daleko idące skutki dla właścicieli serwisów internetowych. Prosta czynność, jaką jest umieszczenie wtyczki „Lubię to” w ramach swojej witryny, dla wielu nie wywołuje żadnych skutków w obszarze danych osobowych. Tymczasem prowadzi ona do daleko idącej konsekwencji dla właściciela serwisu. W takim wypadku właściciel witryny który staje się współadministratorem danych osobowych. Reasumując zatem właściciele witryn muszą dokonać przeglądu swojej dokumentacji i poddać ją modyfikacji wg. wytycznych UODO.

"Lubie to" i konsekwencje dla podmiotu zamieszczającego wtyczkę.

Komunikat UODO w sprawie użycia wtyczki "Lubię to":

Urząd Ochrony Danych Osobowych w swoim komunikacie wskazuje przede wszystkim na konieczność dokonania przeglądu polityki bezpieczeństwa. W związku z koniecznością naniesienia ewentualnych poprawek. Z uwagi na to należy zastanowić się, jakie dokumenty muszą być poprawione, jakie uzupełnione a jakie należy dodać.

Problem nie dotyczy tylko wtyczki Facebook !

Właściciele serwisów internetowych, sklepów internetowych, chętnie korzystają nie tylko z wtyczki „Lubię to” Facebook. Usług i narzędzi wykorzystywanych do szeroko rozumianej promocji i marketingu sieciowego jest o wiele więcej. Administratorzy Danych Osobowych najczęściej nie informują jednak użytkowników końcowych o korzystaniu z tego rodzaju wtyczek, czy usług.Reasumując nie realizują podstawowych obowiązków albowiem nie znają mechanizmów działania systemów przez nich wykorzystywanych.

Czy korzystasz z usług innych niż wtyczka "Lubię to" Facebook ?

Zastanów się spokojnie z których usług korzystasz, które wymieniamy przykładowo. Z tego względu, iż ich funkcjonalności wymagają tego, aby ująć o nich stosowne informacje w dokumentacji polityki bezpieczeństwa danych osobowych. W związku z tym należy w sposób precyzyjny rozpoznać zasady działania używanych wtyczek.

Czy wiesz jakie dane udostępniasz korzystając z zainstalowanych wtyczek ?

Teraz kiedy już masz świadomość tego, o czym mówi Wyrok TSUE a wtyczka „Lubię to” i jak daleko idące konsekwencje mogą wypływać dla właściciela witryny z samego faktu korzystania z udogodnień wtyczek internetowych, powinieneś rozpoznać i przeanalizować nie tylko swoją polityki ochrony ale poddać analizie cel faktyczny cel ich używania. Z tego wynika, że w dalszym etapie należy dokonać aktualizacji zapisów poprzez ich doprecyzowanie odpowiednio do każdej wtyczki. Wynika z tego, iż należy także przygotować nowe zapisy w klauzulach informacyjnych dla użytkowników końcowych. Może także okazać się iż dokumentacja będzie wymagała wprowadzenia nowych dokumentów np. formularzy zgód. 

Polityka Cookies

Kompleksowy dokument gotowy do przystosowania wg. własnej specyfiki witryny.

Klauzula Informacyjna dla odwiedzających witrynę internetową

Wzór klauzuli informacyjnej realizującej obowiązek administratora danych osobowych względem podimotów danych.