Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Rodzaje i zakres upoważnień osób trzecich

Upoważnienia do informacji i dokumentacji medycznej

Upoważnienia do informacji i dokumentacji medycznej. Pacjent m prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Bezsprzecznie ma także prawo do tego, aby upoważnić wskazaną osobę trzecią. W związku z tym osoba trzecia uzyskuje określone prawa. Z tego względu udzielając upoważnienia należy kierować się rozwagą. Naturalnie udzielone już upoważnienia można w każdej chwili cofnąć lub zmienić. Godne uwagi jest także to, iż można w ogóle nie udzielać nikomu upoważnienia żadnego. W takim to przypadku jednostka medyczna dokona odpowiedniego wpisu w dokumentacji medycznej. Czy upoważnienie osoby trzeciej do informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach dotyczy także innych informacji? Czy taka osoba trzecia może dowiedzieć się, kto jeszcze upoważniony został przez Pacjenta i do czego?

Rodzaje i zakres upoważnienia:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia określa dwa rodzaje upoważnienia dla osób trzecich. Reasumując zatem pierwsze to jest upoważnienia do informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeniach. Drugie to jest upoważnienia do udostępnienia osobie trzeciej dokumentacji medycznej pacjenta.

Prawa osoby trzeciej:

Osoba trzecia w chwili jej upoważnienia uzyskuje w pierwszym przypadku tylko prawo do żądania udzielenia jej informacji o stanie zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych. Natomiast w drugim przypadku uzyskuje prawo żądania udostępnienia jej dokumentacji medycznej pacjenta.

Oświadczenie to część dokumentacji medycznej:

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia oświadczenia zawierające upoważnienia stają się częścią dokumentacji medycznej. Następstwem tego będzie traktowanie ich jako elementów dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjenta.

Pełna wersja tekstu do pobrania za darmo

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek. Copyright by © D.Spałek. Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami. Proste to RODO.