Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

EDM w jakim formacie zapisać i udostępniać HL7 CDA XML PDF ?

W jakim formacie zapisać i udostępniać EDM do 31 grudnia 2020 r?

Zgodnie z przepisami Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia [dalej USIOZ] w pewnych przypadkach usługodawcy są obowiązani prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną.  Dokumentem właściwym określającym wymogi związane z formatem zapisu EDM jest Polska Implementacja Krajowa EDM HL7 CDA format zapisu  określająca m.in.reguły tworzenia dokumentacji medycznej EDM.

Co zrobić, kiedy złożony zostanie wniosek o udostępnienie dokumentacji EDM za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych ?

Pełna wersja tekstu do pobrania za darmo

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek. Copyright by © D.Spałek. Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami. Proste to RODO.

Bezpłatna wycena wdrożenia Moduł EDM w mMedica

Zamów bezpłatną wycenę wdrożenia EDM w mMedica

Wykonamy na Twoje zamówienie bezpłatną wycenę wdrożenia modułu EDM w mMedica. Wycena jest całkowicie bezpłatna. ​

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

CSIOZ jest państwową jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia. Swoją działalność CSIOZ rozpoczęło 1 sierpnia 2000 roku. Głównym przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz.